Spotkanie organizacyjne PGR - 22.11.2018

W dniu 22 listopada 2018r. o godz. 19 w budynku PDK przy ul. Bema w Parczewie odbyło się zebranie członków PGR zwołane w celu rocznego sprawozdania.

Na zebranie przybyło 15 członków. Imienne lista członków wraz z podpisami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Jako pierwszy zabrał głos Włodzimierz Oberda. Powitał on wszystkich zebranych i przedstawił informację dotyczące przebiegu organizowanych imprez sportowych tj. Lubelskiej Vuelty i Pięknego Wschodu i o planach w tych kategoriach na 2019r.

Jako organizatorka imprez turystycznych,w ramach działalności PGR, Wiesława Jańczyk przedstawiła listę zorganizowanych imprez w 2018, w tym o projektach z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i planowanych przedsięwzięciach w 2019 roku.

Włodzimierz Oberda przybliżył cząstkowe rozliczenia finansowe działalności PGR w 2018r oraz wspomniał o planach rezygnacji z pełnionej przez siebie funcji w PGR.

Nasi partnerzy

kwiatek serwis

travel planet

logo WPR

Velotur

velotur